Jak działa parlament

W kraju demokretycznym parlament jest najważniejszą instytucją. Zasiadają w nim reprezentacji obywateli, przez które realizowana jest zasada suwerenności narodu. Parlament jest zasadniczym organem władzy ustawodawczej, czyli stanowienie powszechnie obowiązującego prawa.

Parlamentarzyści wybierani są na okres trwania kadencji w wyborach powszechnych. Długość kadencji trwa od dwóch (USA) do siedmiu lat (senat francuski). Liczba członków parlamentu zazwyczaj określona jest w konstytucji n. w Chinskiej Republice Ludowej wynosi ona 2984 osób.

W skład polskiego parlamentu wchodzi Sejm i Senat. Na ich czele stoją marszałkowie i wice marszałkowie. Ich głównym zadaniem jest zwoływanie posiedzeń. Ustalają porządek obrad, jednak on musi zostać zatwierdzony przez zasiadających posłów i senatorów.